Новини

23.03.2023р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ«

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ « (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ю. Кондратюка, 5, офіс 880; ідентифікаційний код – 35676320), надалі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства (протокол № 02 від 06 березня 2023 року) прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, які відбудуться 27 квітня 2023 року.
Детальніше …