Акціонерам & Інформація емітента

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2020 року о 12 год. 40 хв. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 24 квітня 2020 року з 12:00 до 12:30 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 20 квітня 2020 року.

Інформація за 2020 рік

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів
24 квітня 2020 року та проекти рішень з питань,
включених до порядку денного загальних зборів

/14.04.2020р./

Протокол засідання
Наглядової Ради ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

/30.04.2020р./

Річна інформація
емітента цінних паперів

Річна інформація
емітента цінних паперів
ПІДПИС

/24.04.2020р./

Особлива інформація
емітента цінних паперів

Протокол загальних
зборів акціонерів

Положення про Ревізора

Положення
про порядок нарахування
та виплату дивідендів

Інформація за 2019 рік

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів
24 квітня 2019 року та проекти рішень з питань,
включених до порядку денного загальних зборів

Повідомлення про кількість
голосуючих акцій
/23.04.2019/

Річний Звіт
керівництва

Протокол
лічильної комісії

Протокол
Загальних зборів акціонерів

Річна інформація
емітента цінних паперів
/26.04.2019/

Річна інформація
емітента цінних паперів
/26.04.2019/
ПІДПИС

Інформація за 2018 рік

Повідомлення акціонерів
про проведення річних загальних зборів акціонерів
з проектами рішень по питанням порядку денного

Протокол
лічильної комісії
/оновлено 25.04.2018 р./

Протокол
загальних зборів акціонерів
/оновлено 25.04.2018 р./

Річна інформація
емітента цінних паперів
/27.04.2018/

Інформація за 2017 рік

Порядок денний

Проекти рішень

Річна інформація
емітента цінних паперів
/28.04.2017/

Особлива інформація
емітента цінних паперів
/22.05.2017/

Особлива інформація
емітента цінних паперів
/23.05.2017/

Статут

Проект Кодексу
корпоративного управління

Проект Положення
про інформаційну політику

Проект Положення
про наглядову раду

Проект Положення
про виконавчий орган

Проект Положення
про загальні збори акціонерів

Протокол
лічильної комісії
/оновлено 05.05.2017 р./

Протокол
загальних зборів акціонерів
/оновлено 05.05.2017 р./

Інформація за 2016 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента

Підсумки голосування
по питанням порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів

Протокол
загальних зборів акціонерів

Інформація за 2015 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлено 27.04.2015 р./

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлено 18.03.2015 р./

Протокол річних Загальних
зборів акціонерів

Інформація за 2014 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента

Протокол річних Загальних
зборів акціонерів 22.04.2014 р.

Інформація за 2013 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлення від 12.04.2013 р./

Інформація за 2012 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлення від 02.04.2012 р./