Загальні збори акціонерів & Інформація емітента

Шановні акціонери
Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Альянс «МЕРКУРІЙ»!

Наглядова рада ПрАТ «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (тут і далі – ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ») код ЄДРПОУ 35676320, місцезнаходження: 04200, Україна, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880, повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ».
Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ» відбудуться 24 квітня 2019 року за адресою: : 04200 м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, будинок 5, офіс 880.
Початок зборів о 11-00.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з 10.30 до 10.50 за місцем їх проведення.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 20 квітня 2019 року.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасники повинні мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Інформація за 2019 рік

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів
24 квітня 2019 року та проекти рішень з питань,
включених до порядку денного загальних зборів

Повідомлення про кількість
голосуючих акцій
/23.04.2019/

Річний Звіт
керівництва

Протокол
лічильної комісії

Протокол
Загальних зборів акціонерів

Річна інформація
емітента цінних паперів
/26.04.2019/

Річна інформація
емітента цінних паперів
/26.04.2019/
ПІДПИС

Інформація за 2018 рік

Повідомлення акціонерів
про проведення річних загальних зборів акціонерів
з проектами рішень по питанням порядку денного

Протокол
лічильної комісії
/оновлено 25.04.2018 р./

Протокол
загальних зборів акціонерів
/оновлено 25.04.2018 р./

Річна інформація
емітента цінних паперів
/27.04.2018/

Інформація за 2017 рік

Порядок денний

Проекти рішень

Річна інформація
емітента цінних паперів
/28.04.2017/

Особлива інформація
емітента цінних паперів
/22.05.2017/

Особлива інформація
емітента цінних паперів
/23.05.2017/

Статут

Проект Кодексу
корпоративного управління

Проект Положення
про інформаційну політику

Проект Положення
про наглядову раду

Проект Положення
про виконавчий орган

Проект Положення
про загальні збори акціонерів

Протокол
лічильної комісії
/оновлено 05.05.2017 р./

Протокол
загальних зборів акціонерів
/оновлено 05.05.2017 р./

Інформація за 2016 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента

Підсумки голосування
по питанням порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів

Протокол
загальних зборів акціонерів

Інформація за 2015 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлено 27.04.2015 р./

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлено 18.03.2015 р./

Протокол річних Загальних
зборів акціонерів

Інформація за 2014 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента

Протокол річних Загальних
зборів акціонерів 22.04.2014 р.

Інформація за 2013 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлення від 12.04.2013 р./

Інформація за 2012 рік

Порядок денний

Річна інформація
емітента цінних паперів

Повідомлення про виникнення
особливої інформації про емітента
/оновлення від 02.04.2012 р./