Інформація

Інформація про орган, що здійснює нагляд:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3
Телефон: +38 (044) 234-39-46
Email: office(at)nfp.gov.ua

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ПрАТ «СА» МЕРКУРІЙ»
Код за ЄДРПОУ 35676320
Дата державної реєстрації юридичної особи 29.01.2008
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 8038000000
Поштовий індекс 04200 Область КИЇВ
Район / Район населеного пункту (за наявності) - Населений пункт КИЇВ 200
Вулиця* Юрія Кондратюка
Корпус (за наявності) - Будинок 5 Квартира, офіс (за наявності) 880
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 044 Телефон (044) 390-08-88 Факс (за наявності) (044) 390-08-88
Електронна пошта info@sa-merkuriy.com ВЕБ-сторінка (за наявності) http://sa-merkuriy.com/

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
ЗДІЙСНЕННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ так

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 20000000
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 20000000
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0 Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 61

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і’мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Бабко Володимир Леонідович

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, і’мя та по батькові головного бухгалтера Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
Ткач Сергій Петрович

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу 01.11.2013 Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу №46/ФМ
Прізвище, і’мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу Ткач Сергій Петрович

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії -
Орган, який видав ліцензію -
Дата видачі ліцензії - Серія та номер виданої ліцензії -
Дата початку дії ліцензії - Строк дії ліцензії - Дата закінчення дії ліцензії -
Назва посади особи, що підписала ліцензію -
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована) -

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов’язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
ПрАТ «Всесвіт» 36291803 04200, м.Київ, вул.Юрія Кондратюка, 5 офіс 880 36,31
-

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
- - - - - - -

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
- - - - - -